Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?

Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?

Netspar

Quantitative Finance and Actuarial Sciences

Tilburg

Took place on Oct. 31, 2022

Graag nodigen we u uit voor de Netspar conferentie ‘Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen?’ op 31 oktober 2022.

Inkomen voor later raakt ons allemaal. Kunnen pensioenen geïndexeerd worden? En is de voorgestelde grootse hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel wel jongerenproof? Hoe denken jonge en oude generaties over pensioen? Tijdens deze middag gaan we in gesprek met wetenschappers, jongeren en ouderen.

Wim van de Donk (rector magnificus Tilburg University) opent de middag. Aansluitend is er een gesprek met Minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Dagvoorzitter is Tom Jessen.

We gaan in gesprek in 3 rondes. Sprekers trappen kort af, gevolgd door een paneldiscussie. Aan het einde van iedere ronde is er ruimte voor vragen uit de zaal.